Appel x Arrow

Een F1 outcross combinatie tussen de mopshond Appel (Oogappel Ottelien fan Allemastate) en de poedel Arrow (Krassenberg’s Arrow)

lijnpoot

A889FB79-2E5B-4D8B-8D2F-12153647C37C

lijnpoot

lijnpoot

lijnpoot